Privacy Policy

Çdo informacion i mbledhur në faqen tonë, nga përdoruesit tanë për qëllime komerçiale, respektohet dhe ruhet me përkushtim dhe diskrecion maksimal. Informacionet me të dhëna personale që mblidhen, mund të përfshijnë emër,mbiemër, numër telefoni, adresë, adresë email-i dhe informacione që lidhen me pagesën.

Për pagesat të cilat kryhen ndërmjet Kartës së kreditit apo Paypal, ne nuk ruajmë asnjë të dhënë. Pagesat ndërmjet Cash apo Transfertë Bankare nuk kërkojnë informacion mbi të dhënat personale.

Përse përdoren të dhënat tuaja?

Informacionet dhe të dhënat personale që ne ruajme dhe mund të perdorim janë për arsye komunikimi me ju, lidhur me proçesin e porosisë, dërgesës, saktësimit të të dhënave të adresës, ofertat sezonale apo të tjera. Arsyet të cilat mund të vendosen në përdorim të dhënat tuaja personale janë vetëm në interesin tuaj.

Gjithashtu, të dhënat tuaja mund të bëhen subjekt i materialeve marketuese dhe promovuese si: oferta sezonale, newsletters, lançimi i koleksioneve të reja etj, të cilat besojmë se janë në interesin tuaj për tu njohur me shërbimet dhe të rejat e fundit.