top of page
Payment Methods

PAYMENT METHODS

  • ​PAYPAL

  • Offline Payments

  • Cash on Delivery

CILAT JANË FORMAT E PAGESËS?

Nëse je në Shqipëri & Kosovë?

Cash, PayPal, Kartë Krediti.

Nëse je në Europë, Azi apo Amerikë?

PayPal, Kartë Krediti.

*Nëse keni zgjedhur Pay Cash on Delivery, pagesa kryhet në momentin e dorëzimit të mallit.

bottom of page